Dragostea Tatălui

20 Aug, 2020

Dragostea Tatălui

(Isus) S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scape din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru.

Galateni 1:4

Însă Dumnezeu Şi-a dovedit dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram păcătoşi, Cristos a murit pentru noi.

Romani 5:8

Dragostea Tatălui, o dragoste de neînțeles, de necuprins, dar mai ales, de nemăsurat. Chiar în aceste momente, în timp ce citești aceste rânduri, beneficiezi de dragostea necondiționată a lui Dumnezeu.

Tatăl, în providența Lui, a dat cea mai prețioasă Comoară ce o are Cerul. Comoara care întrece infinitul universului, o Comoară în fața căreia pălește orice bogăție, orice frumusețe văzută de vreun ochi. Această comoară poartă numele de Isus. El este fiul celui Preaînalt, Ziditorul, Dumnezeu întrupat. El este absolutul în toate lucrurile, mâna ce a modelat lutul pentru a crea ființa umană. El este Dumnezeul în fața căreia îngenunchează întreg universul. Și totuși, Isus, a fost oferit pentru a plăti prețul răscumpărării.

Ce poate fi atât de prețios încât să merite acest sacrificiu suprem? Ce poate să-L determine pe Tatăl să dea tot ce are mai bun Cerul ca preț de răscumpărare? Să fie oare pumnul de țărână, o ființă limitată prinsă și înghițită de păcat, lucrul pe care Dumnezeu îl detestă cel mai mult? Ei bine, pentru această ființă lipsită de slava lui DUmnezeu, răzvrătită și moartă în păcat. Ce se află sub condamnare… Pentru mine, pentru tine, noi am fost cei pentru care Dumnezeu a „declanșat” dragostea Sa.

Nu pentru că am fi fost noi ceva sau am fi făcut ceva remarcabil pentru ca Tatăl să ne ofere salvarea, ci în ciuda vieții noastre murdare și deplorabile, El ne-a oferit har!
Tot ce a avut mai bun cerul pentru ce are mai rău de oferit pământul. Acesta este schimbul care a schimbat istoria și destinația ta veșnică. Un schimb ce poate fi explicat doar printr-un singur cuvânt: DRAGOSTE.

Aceasta este Dragostea Tatălui, necondiționată de circumstanțe, de stări, statut social, bani, înfățișare sau orice altceva la ce ne-am putea gândi. El iubește… de ce? Pentru că El alege să facă asta, El este suveran! Și lucrul și mai copleșitor este că Tatăl a ales să ne iubească în ciuda faptului că nu i-am dat nici un motiv pentru a o face.

Da.. poate este greu de înțeles. Asta pentru că dragostea Lui este mai presus de înțelegerea noastră.

EȘTI IUBIT/Ă!

Alte articole:

Domn peste toate

Domn peste toate

...mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate...

Speranța

Speranța

În lumea aceasta, când oamenii vorbesc tot mai des despre crize, despre un viitor sumbru și fără speranță, vine...

Refugiul

Refugiul

Mai bine să te adăposteşti în Domnul,decât să te încrezi în om.Mai bine să te adăposteşti în Domnul,decât să te...