Nebunia

23 Jul, 2020

Nebunia

Căci mesajul crucii este o nebunie pentru cei care pier, însă pentru noi, cei care suntem mântuiţi, este puterea lui Dumnezeu.

1 Corinteni 1:18

Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii că sa facă de rușine pe cei înțelepți”, Spune apostolul Pavel în 1 Cor. 1:27.

Crucea este o nebunie pentru toți cei ce se îndreaptă spre iad… Ce groaznic! Să vezi singura ta salvare o nebunie… Și da, pentru un om limitat la o rațiune care nu Îl are pe Dumnezeu, Crucea este o nebunie. Pentru că mintea umană nu poate să cuprindă și să înțeleagă complet planul lui Dumnezeu. Pentru cei ce pier, mesajul că Dumnezeu ar alege să salveze omenirea care s-a răzvrătit împotriva Lui trimițând pe singurul său Fiu ca să moară crucificat, sună pur și simplu nebunesc!

Spunea cineva:
Moartea pe cruce era asociată cu ideea celei mai mari înjosiri sau ruşini. A afirma că mântuirea poate avea loc doar prin suferinţele şi moartea unui om răstignit era sigur că va trezi în ei doar un nedisimulat dispreţ.

Dumnezeu nu este nebun ci El are o dragoste care pare nebunească. O dragoste infinită și glorioasă! O rațiune omenească, fără Dumnezeu în ea, nu poate să cuprindă și să înțeleagă această dragoste. Însă pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Auzind mesajul și acceptându-l prin credinţă, are loc miracolul naşterii din nou în viaţa noastră.

Și mesajul este acesta: Isus Cristos, singurul fiu al Lui Dumnezeu, Cel prin care toate au fost create și prin care este susținut întreg universul, Domnul Domnilor, S-a întrupat venind pe pământ ca să moară pentru păcătoși, pentru cei condamnați și legați de păcatele lor… a venit să moară pentru mine, și în ”nebunia” Lui, a dat totul ca să mă facă să fiu un om nou, salvat, copil de Dumnezeu și moștenitor al Cerului. A dat totul ca să fiu iertat!

Când privesc la acest mesaj, mă întreb câteodată: Oare de ce a făcut Dumnezeu asta?
Răspunsul se află în dragostea Lui, pe care nu cred că o înțelegem încă pe deplin, dar gustăm din ea în fiecare secundă.

Aceasta este Crucea… „nebunia” care te-a salvat și te poate salva pentru veșnicie!

Rugăciune

Sunt sigur că Dumnezeu se folosește de orice mijloc pentru a transmite mesajul Evangheliei. Dacă ai citit acest articol și încă nu ai beneficiat de salvarea care vine prin Isus , vreau să îți spun că în ochii Lui Dumnezeu ai mare preț și ai mare valoare. Isus e gata să schimbe viața ta! Trebuie doar să îi ceri acest lucru. Cum? În rugăciune.
Nu o să vin să îți dau un model de rugăciune. Însă vino cu credință și cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, recunoscând cine ești, recunoscând că ai nevoie de El. Cheamă-L în viața ta, cheamă-l să te transforme și sunt sigur că El o va face.

!!!
Totuși, vreau să te rog să nu te oprești aici. Te sfătuiesc să cauți cât mai repede o biserică locală și să cauți oameni care să te îndrume și să te apropie mai mult de Dumnezeu!

Alte articole:

Domn peste toate

Domn peste toate

...mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate...

Dragostea Tatălui

Dragostea Tatălui

(Isus) S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scape din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu,...

Speranța

Speranța

În lumea aceasta, când oamenii vorbesc tot mai des despre crize, despre un viitor sumbru și fără speranță, vine...