Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea!

27 May, 2020

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.

1 Timotei 4:12

Ești chemat să lucrezi, să lupți și să câștigi.

Ești chemat și ales de însuși Dumnezeu, Tatăl tău! Dumnezeu lucrează prin și cu tine, ți-a dat harul să Îl cunoști. Ți-a oferit un dar pe care El se așteaptă să-l folosești. Nimeni nu a spus că va fi ușor, nimeni nu a spus că nu vor apărea obstacole. Natura umană este plină de răutate, dispreț, ură și invidie. De aceea unii  vor încerca să te descurajeze, să te doboare prin diferite căi. Tu ști cine ești, ști al cui aparții, de unde vii și încotro te îndrepți.

Dumnezeu ți-a trasat un drum clar pe care te va ajuta să mergi. Nu te uita la ura și descurajarea ce vine din partea oamenilor ci ațintește-ți privirea spre Tatăl tău. El va fi mereu Cel care își va privi copiii cu DRAGOSTE, El este Cel care te ridică și netezește cărările. El este mereu acel care te prețuiește nespus de mult. Domnul îți oferă pacea Sa, chiar în furtuna disprețurilor.
 
Așadar, ai două posibilități: Fie privești spre lumea care disprețuiește, fie privești la Dumnezeul care încurajează și care te vede valoros. Tu alegi!

Alte articole:

Domn peste toate

Domn peste toate

...mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume care se poate...

Dragostea Tatălui

Dragostea Tatălui

(Isus) S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scape din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu,...

Speranța

Speranța

În lumea aceasta, când oamenii vorbesc tot mai des despre crize, despre un viitor sumbru și fără speranță, vine...